Testy online

 

Przesyłając test wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem poziomu znajomości języka obcego oraz przydzielenia do grupy szkoleniowej. Organizator informuje o prawie dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz prawie wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych. Administratorem danych jest Oxford School sp. z o.o. (87-800 Włocławek, ul. Starodębska 3/7; tel. 54420 13 74; email: oxford@home.pl).Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wykazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.  Podstawą prawną przetwarzania podanych danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).