Testy online

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem poziomu znajomości języka obcego oraz przydzielenia do grupy. Organizator informuje o prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych jest Oxford School sp. z o.o. (87-800 Włocławek, ul. Starodębska 3/7).