EGZAMINY CAMBRIDGE/PEARSON

Wiele zagranicznych i międzynarodowych instytucji wymaga potwierdzenia znajomości języka angielskiego certyfikatem międzynarodowym. Szkoła językowa Oxford School od wielu lat prowadzi kursy przygotowujące do tego typu egzaminów i jako jedyna we Włocławku jest centrum egzaminacyjnym dla egzaminów Cambridge i Pearson.

 

EGZAMINY CAMBRIDGE

 • Kursy przygotowujące do Certyfikacji Cambridge na poziomach FCE / CAE/ CPE;
 • Zajęcia 2 x 90 minut prowadzone w systemie dualnym przez lektora polskiego i native speakera;
 • Praktyczne przygotowanie do wszystkich 5 części egzaminów: Reading, Writing, English in Use, Listening & Speaking;
 • Egzamin próbny przed ukończeniem kursu;
 • Konsultacje metodyczne;
 • Dodatkowe materiały dydaktyczne zapewniane przez lektora, poza podręcznikiem;

Cena 1540zł (pierwsza rata 260zł, kolejne 160 zł)
Drugi członek rodziny 5% zniżki, jednorazowa płatność za cały kurs 5% zniżki;
Zniżka na egzamin dla osób rejestrujących się przez Oxford School.

EGZAMINY PEARSON

 • umożliwiają ocenę oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego kompetencje językowe
 • skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages – ESOL)
 • kładą nacisk na komunikację w sytuacjach z życia wziętych, a nie na zapamiętywanie specyficznego słownictwa, czy struktur językowych
 • sprawdzają 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie
 • weryfikują znajomość gramatyczną w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych
 • bazują na dostępnych na rynku materiałach dydaktycznych

Cena 1540zł (pierwsza rata 260zł, kolejne 160 zł)
Drugi członek rodziny 5% zniżki, jednorazowa płatność za cały kurs 5% zniżki;