Firmy

Szkoła Oxford School ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń językowych dla firm. Rozumiemy potrzeby dzisiejszego rynku i dostosowujemy swoją ofertę do oczekiwań naszych klientów. Prowadzimy szkolenia z zakresu General English, jak również fokusowe kursy z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa branżowego.

 

FIRMY

  • Szkolenia grupowe i indywidualne prowadzone przez lektorów polskich i native speakerów;
  • Szczegółowa analiza potrzeb językowych słuchaczy w kontekście zawodowym i prywatnym;
  • Testy diagnostyczne i rozmowy kwalifikacyjne oceniające poziom aktualnych umiejętności słuchaczy;
  • Podręczniki oraz dodatkowe materiały powielane, audio i DVD na własność słuchaczy;
  • Testy sprawdzające postęp osiągania umiejętności językowych w trakcie trwania kursu;
  • W opcji Prestige dostęp do platformy e-learningowej;
  • Test końcowy oceniający skuteczność programu nauczania;
  • Sprawozdania dla kierownictwa zlecającego szkolenie.